O projekcie

Projekt

Głównym tematem projektu jest cyfrowy dobrostan trenerów osób dorosłych i osób uczących się – czasami ludzie nie wiedzą, jak bronić się przed dezinformacją, nieprawdziwymi informacjami i wszechobecnymi nowymi technologiami. Bardzo często tracą zdrową równowagę między życiem w IT a realnym światem w życiu zawodowym i prywatnym. Chcielibyśmy nauczyć trenerów, jak to zmienić i kontrolować.

Trener, który będzie lepiej przygotowany do pracy on-line, bardziej skuteczniej przekaże swoją wiedzę, dzięki czemu jego dorośli odbiorcy otrzymują lepszą edukację.

Cel projektu:
Długofalowym celem projektu jest lepsze przygotowanie trenerów z organizacji pozarządowych do prowadzenia edukacji zdalnej z osobami dorosłymi, a także poprawa ich cyfrowego dobrostanu, co przełoży się na bardziej efektywną pracę w środowisku on-line.

Szczegółowe cele projektu:

 • Poprawa cyfrowego dobrostanu trenerów osób dorosłych, którzy zapewniają edukację on-line
 • Zwiększenie świadomości tego, jak ważny jest cyfrowy dobrobyt w obecnych czasach
 • Lepsze przygotowanie trenerów do prowadzenia zdalnych zajęć z osobami dorosłymi z punktu widzenia umiejętności miękkich
 • Zwiększenie równowagi między czasem spędzonym przy komputerze z powodów zawodowych i prywatnych wśród trenerów osób dorosłych
 • Poprawa umiejętności wyszukiwanie informacji przez trenerów osób dorosłych
 • Lepsza moderację czasu on-line wśród trenerów osób dorosłych
 • Lepsza rozpoznawanie fałszywych wiadomości przez trenerów osób dorosłych.

Rezultaty

W projekcie zostaną opracowane:

 • test do diagnozy zjawiska „przeładowania informacją” oparty o 30 pytań. Test ten pomoże trenerom osób dorosłych sprawdzić ich wiedzę z obszaru zarządzania informacjami oraz postawić aktualną diagnozę dotyczącą ich zachowań on-line
 • nowy, innowacyjny program szkoleniowy dla trenerów osób dorosłych z zakresu doskonalenia technik prowadzenia zajęć zdalnych, ale także moderowania czasu on-line, zarządzania informacjami i rozpoznawania fałszywych wiadomości
 • przewodnik do samodzielnego uczenia się dla trenerów i osób dorosłych „Cyfrowy dobrostan w edukacji dorosłych”

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

 • Jedna edycja pilotażowego szkolenia @Academy dla trenerów w Polsce, Portugalii i Estonii
 • 3 wydarzenia upowszechniające w każdym kraju partnerskim z udziałem co najmniej 40 uczestników w każdym kraju, aby zwiększyć poziom wiedzy na temat cyfrowego dobrobytu i promować wyniki projektu.

Partnerstwo

Stowarzyszenie Kre-aktywni, Łódź, Polska 🇵🇱

Stowarzyszenie powstało w 2014 r. Misją Stowarzyszenia jest oferowanie nowego, innowacyjnego podejścia do rozwiązania problemów w edukacji, także edukacji dorosłych, jak również opracowywanie nowatorskich narzędzi edukacyjnych. Głównymi obszarami zainteresowań Stowarzyszenia są nowe technologie, zagadnienia społeczne i IT – w tym celu organizowane są warsztaty, wydarzenia i projekty edukacyjne.

Previform, Ponte de Lima, Portugal 🇵🇹

Jest to insytucja zajmująca się edukacją osób dorosłych. PREVIFORM zapewnia szkolenia zawodowe na różnych europejskich poziomach – II, III, V. Obecnie szkolenia te są oferowane w następujących formach: Certyfikowany Trening; Szkolenia Ustawiczne; Specjalistyczne szkolenia technologiczne. Innym ważnym aspektem działalności firmy jest tworzenie narzędzi edukacyjnych uatrakcyjniających naukę, wykorzystujących nowoczesną komunikację i technologie informacyjne, zwłaszcza dla dorosłych z defaworyzowanych środowisk społecznych. Nadrzędnym celem jest oferowanie im równych szans i zachęcanie do aktywnej postawy obywatelskiej, które są niezbędne dla promowania zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej.

EESTI PEOPLE TO PEOPLE, Tallinn, Estonia 🇪🇪

Jest to organizacja pozarządowa. Celem People to People jest wzmocnienie międzynarodowego zrozumienia i przyjaźni między ludźmi poprzez działania edukacyjne, kulturalne i humanitarne angażujące wymianę pomysłów i doświadczeń między różnymi narodami, krajów i różnych kultur.